9/9

Autoklav

AC125519
+
39,30 kr
AC104468
+
113,30 kr
AC126771
+
156,95 kr
AC126767
+
188,06 kr
AC126768
+
188,06 kr
AC106639
+
274,46 kr
AC126772
+
304,55 kr
AC106631
+
306,79 kr
AC106638
+
306,79 kr

Autoklav kan du bruke når du trenger apparat som er godkjent for sterilisering av medisinsk utstyr